Veelgestelde vragen

Wat is een zonnepaneel?

De werking van een zonnepaneel berust op de zonnecellen, in deze actie gemaakt van silicium, die zonlicht omzetten in stroom. Verder bevat een zonnepaneel een soort ‘huls’ van folie, metaal en glas.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel vangen zonlicht op en zetten dat om in gelijkstroom. De omvormer (of inverter) zet die gelijkstroom om naar wisselstroom zodat huishoudens het kunnen gebruiken.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom die wordt opgewekt door de panelen, verandert in wisselstroom. Dit is nodig om de opgewekte elektriciteit te kunnen gebruiken in huis en om het terug te leveren aan het net.

Wat is een Wattpiek?

Watt is een eenheid voor vermogen. En wattpiek is het gestandaardiseerde vermogen van een paneel bij laboratoriumomstandigheden. In de praktijk is de opbrengst van een paneel afhankelijk van het weer, het licht, de oriëntatie en de hellingshoek van de panelen.

Wat is een kilowattuur?

Een kilowattuur is een eenheid voor energie en staat voor de hoeveelheid energie die wordt gebruikt als een apparaat met een vermogen van 1000 Watt gedurende 1 uur aan staat. Of als een zonnepaneel met een vermogen van 250 Wattpiek 4 uur lang onder laboratoriumomstandigheden licht omzet in elektriciteit.

Wanneer produceert een zonnepaneel stroom? Is de productie iedere dag hetzelfde?

Zodra er licht valt op uw panelen, wordt er stroom opgewekt. Dus ook ’s winters. De productie is niet iedere dag hetzelfde omdat de hoeveelheid licht verschilt. Van te voren is dus nooit precies te zeggen hoeveel stroom u op een dag exact gaat opwekken. Omdat de totale hoeveelheid instraling per jaar redelijk constant is, kunnen we de jaaropbrengst vrij goed voorspellen als we de locatie en het dak kennen. De adviseur zal dit bij u thuis doen door middel van een simulatieprogramma.

Hoe komt die stroom bij mijn elektriciteitsmeter?

De installateur sluit de zonnepanelen aan op de omvormer, en deze wordt weer aangesloten op uw meterkast. Daarmee komt de elektriciteit beschikbaar om ofwel direct in uw huis te verbruiken, ofwel aan het net te leveren.

Wat betaal ik voor zonnestroom?

Als u elektriciteit aan het net levert, mag u die aftrekken van uw jaarverbruik. Alle elektriciteit die u produceert, is dus ‘gratis’ stroom (nadat u de zonnepanelen heeft gekocht natuurlijk). Daarmee bespaart u 22,5 cent per kWh, want dat kost elektriciteit gemiddeld. En verwacht wordt dat die prijzen gaan stijgen, en uw besparing dan ook.

Waar komt in Nederland nu de energie vandaan?

90% van ons jaarlijks energiegebruik komt nog steeds uit olie, gas en steenkool (zogeheten fossiele brandstoffen ). De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van deze stoffen draagt fors bij aan klimaatverandering. Ook raken de bronnen ervan – met name van olie en gas – hierdoor uitgeput.
Duurzame energiebronnen zoals zonlicht, wind- en waterkracht, biomassa en aardwarmte zijn beter voor het klimaat, omdat hierbij nauwelijks CO2 vrijkomt. Ook raken deze energiebronnen nooit uitgeput. De Nederlandse overheid heeft in het kader van Europese regels een doelstelling om een aandeel van 16% duurzame energie te bereiken in 2020. Momenteel is dat aandeel echter maar iets meer dan 4%.

Ik heb al groene stroom, waarom zou ik ook nog zonnepanelen nemen?

Groene stroom is uiteraard een goed product. Zonnepanelen zijn echter een mooie mogelijkheid om zelf elektriciteit op te wekken: zo draagt u bovendien bij aan extra duurzame energie. Als u groene stroom koopt, betekent dat in Nederland meestal dat deze is opgewekt door bestaande biomassacentrales in Nederland of waterkrachtcentrales uit Scandinavië. Uiteraard is het goed dat veel huishoudens groene stroom inkopen, maar er worden voor deze contracten geen nieuwe duurzame installaties gebouwd. Als u echt zelf duurzame elektriciteit wil stimuleren, kunt u beter investeren in windmolens in Nederland, of zelf zonnepanelen op uw woning zetten! Daarnaast verlaagt u uw energierekening en is het een financieel interessante investering.

Is de productie van de zonnepanelen ook niet milieuvervuilend en CO2-uitstotend?

De productie van zonnepanelen kost inderdaad energie en grondstoffen en veroorzaakt ook wat vervuiling. Natuur & Milieu heeft leveranciers geselecteerd die voldoen aan haar duurzaamheidscriteria en goed beleid hebben op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Kost de productie van de PV-panelen niet meer energie dan ze opleveren?

Dit is een veel gehoorde stelling die echter niet juist is. Er zijn verschillende studies gedaan naar de zogenaamde CO2-balans van zonne-energie of de energy payback time. Dat is de balans van de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt of energie die gebruikt wordt bij de productie versus de hoeveelheid die er in het gebruik mee wordt bespaard. De verschillende studies laten zien dat in het meest ongunstige geval de energy payback time rond 3,5 jaar ligt. Na 3,5 jaar heeft een PV-systeem dus de energie die voor de productie nodig was weer terugverdiend. Er zijn echter ook al studies die laten zien dat de terugverdientijd na één jaar al wordt gerealiseerd. In alle gevallen is de productie-energie van zonnepanelen dus geen reden om ze niet aan te schaffen.

Is windenergie niet veel rendabeler dan zonne-energie?

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Beide vormen van energie zijn duurzaam en efficiënt. Het voornaamste verschil tussen beide vormen van energie is dat huishoudens niet zelf op hun eigen woning hun eigen windenergie kunnen opwekken en gebruiken. Consumenten kunnen alleen investeren in windenergie door lid te worden van een coöperatie.
Doordat huishoudens de stroom van zonne-energie van hun eigen verbruik kunnen aftrekken (salderen), heeft zonne-energie op dit moment een hoger financieel rendement dan windenergie. Uiteindelijk zullen we echter zowel wind- als zonne-energie nodig hebben om Nederland van duurzame energie te voorzien, zodat we ook groene elektriciteit hebben als de zon niet schijnt.

Waarom slagen andere landen er wel in om van zonne-energie een succes te maken?

In een land als Duitsland zijn de overheidsregelingen zo goed, dat de terugverdientijd van zonnepanelen enorm teruggedrongen wordt. Hierdoor wordt de vraag naar zonnepanelen groter waardoor de markt groter wordt en de prijs zakt. Er gaan overigens ook stemmen op dat de regelingen in die landen te lucratief, en dus duur, zijn.

Hoeveel ruimte is er voor zonne-energie in Nederland?

Momenteel staat de zonne-energie markt in Nederland nog in de kinderschoenen. Zonne-energie heeft minder dan 0,5% aandeel in het totale elektriciteitsverbruik. De potentie is echter groot; miljoenen huizen kunnen nog met zonnepanelen zelf stroom gaan produceren. Door de dalende kosten wordt het voor steeds meer mensen interessant om mee te doen. Natuur & Milieu wil deze ontwikkeling graag versnellen, bijvoorbeeld door deze inkoopactie te organiseren waarin u voor een goede prijs een kwalitatief prima installatie krijgt, zonder gedoe.